29 May 2018

Mjesečina divno sja/Zaplakala stara majka Džafer-begova. Dikija Ferhatović i Dilfa Bešić (Bosanski narodni ženski pjevački duet), Sarajevo. Zonophone Record, 1908 (?) (X-104156 i 104157)** Ljubaznošću Damira Imamovića.

No comments: