03 February 2018

Fra Antun Knežević: Ženitbeni običaji u Bosni. Vienac (Zagreb), godište 2, 1870.*


*Ljubaznošću dr. Nirhe Efendić, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Sarajevo.

No comments: