23 February 2018

Đenana Buturović, Lada Buturović: Dva pola balade: Junak i junakinja. Novi izraz, časopis za književnu i umjetničku kritiku, 2001, 13:80-90.
No comments: