23 January 2018

Дилберке. Српске народне умотворине. Сакупио: Стеван Р. Делић. Босанска вила, годиште XVII, бројeви 6 и 7, Сарајево, 1902. (Трећи дио)No comments: