14 January 2018

Најзад ће се стати на пут фалсификовању народних песама и њиховој рђавој интерпретацији. Радио Београд, год. I, бр. 3, Београд, јули 1940.No comments: