11 November 2017

Narodna pjesma: Kćerka bega Ljubovića. Iz zbirke Fehima H. Baščauševića. Behar, godište I, broj 1, Sarajevo, 1900.
No comments: