14 November 2017

Dva goluba i Hindija bosanska. Bosanski instrumentalni i pjevački Terzett Mustafa Sudžuka i Merkuš (Sarajevo). Zonophone Record (X-100663 i X-100664)**Ljubaznošću Damira Imamovića.

No comments: