04 June 2017

Munib Maglajlić: Odnos kolektivnog i individualnog na primjeru pjevača Selima Salihovića. Zbornik radova XXXII kongresa Saveza udruženja folklorista Jugoslavije, Sombor 1985. Novi Sad, 1985. (nadopuna posta od 06.11.2010.)


No comments: