17 June 2017

Трифун Ђукић: Фолклор у Шантићевој поезији. У: Рад IX-ог Конгреса Савеза удружења фоклориста Југославије у Мостару и Требињу 1962. Сарајево, 1963.

No comments: