14 January 2017

Narodne umotvorine: Crna gora rodila beharom ("Pametna djevojka"), zabilježio Muharem Kurtagić. Novi behar, godište VIII, br. 9-10, 1934.No comments: