07 February 2016

Намик Куленовић: Постанак наше најлепше севдалинке: Како је Џафер-бегова кадуна заволела бекрију. Време (Београд), XII, 5494, maj 1937.
No comments: