15 February 2016

"Hasanaginica" ("Hassan Aga's Wife's Lament", prijevod na engleski: John Bowring, 1827. godina). Izvor: Alija Isaković: Hasanaginica. Sarajevo: "Svjetlost", 1975.
No comments: