06 August 2015

Ćazim (Musa Ćazim Ćatić): Sjećaš li se kad si lani. "Gajret", godina I. Sarajevo, 1906.No comments: