04 August 2015

Alma Zubović: Aspekti muzičkog života u Bosni i Hercegovini u doba turske uprave. Prvi međunarodni simpozij "Muzika u društvu", Sarajevo, 1998. Zbornik radova, Muzikološko društvo FBiH, 1999.

No comments: