18 July 2015

Hivzija Suljkić: Džennet i džehennem (u narodnoj pjesmi). U: Islam u bošnjačkoj narodnoj poeziji. Tuzla, 2007.
No comments: