22 July 2015

Đenana Buturović: O lirskim narodnim pjesmama u Žepi. Članci i građa za kulturnu istoriju istočne Bosne. Knjiga XII, Tuzla, 1978.
No comments: