01 May 2014

Munib Maglajlić: Odnos pjesme i zbilje u sevdalinci. U: "Od zbilje do pjesme", "Glas", Banja Luka, 1983. (I dio)
No comments: