24 April 2013

Osman Đikić, nekoliko narodnih pjesamа iz drame "Златија" (1906). U: Осман Ђикић: Сабрана дјела. Приредио: Јосип Лешић. Сарајево: "Свјетлост", 1968. (Библиотека Културно наслијеђе Босне и Херцеговине)






No comments: