05 December 2012

O porijeklu narodnih pjesama: I dio. Iz: 101 sevdalinka. Priredio: Munib Maglajlić. Mostar: Prva književna komuna, 1978.






No comments: