08 December 2012

Народна пјесма из Босне. Забиљежио: Осман Ђикић. Цариградски гласник, год. 6, 1900.


No comments: