18 February 2012

Sa Gornjeg čardaka: 120 pjesama iz zbirke Saliha Mešića. Narodni univerzitet, Tešanj, 1976. (VIII dio: Balade)No comments: