17 February 2012

Dvije narodne pjesme o Gazi Husrev-begu. U: Muhamed Hadžijahić: Uloga i značaj Gazi Husrev-bega i njegova vakufa. Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, knjiga IX-X, Sarajevo, 1983.


No comments: