10 December 2011

Varijanta pjesme "Majka Fatu sitno pletijaše".*


* Pjesmu zabilježio Mahmut Traljić. Izvor: Muhamed Hadžijahić: Sarajevske džamije u narodnoj predaji. Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena. Zagreb, 1939.

No comments: