22 December 2011

Selim Salihović pjeva uz saz. Beograd: PGP RTB, 1977. (EP 11 219)*

* Ljubaznošću Medise Kolaković, Novi Sad.

No comments: