17 April 2010

Pjesme i plesovi naroda Jugoslavije: Bosna. Zagreb: "Jugoton", s.a., LPY-62.*

Strana A:

  1. Stade se cvijeće rosom kititi - Himzo Polovina
  2. Bulbul pjeva okolo Mostara - Nada Mamula
  3. Biserka kolo - Hamdija Salković (frula) i duo harmonika Alajbegović-Petković
  4. Često mlađan prošetah kraj Drine - Zaim Imamović

Strana B:

  1. Trepetljika trepetala - Safet Isović
  2. Frulaško kolo - Zaim Imamović (frula) i Ismet Alajbegović-Šerbo (harmonika)
  3. Ječam žele Tuzlanke djevojke - Rade Mladenović
  4. Čije je ono djevojče - Nadežda Cmiljić (napomena: na ploči se nalazi snimak pjesme "Čija je ono djevojka malena" u interpretaciji Nade Mamule!)

* Ljubaznošću Mary Sherhart, Seattle, WA.

No comments: