12 April 2010

Još nekoliko rijetkosti.*


Hamićeva posveta Zaimu.


Sa nastupa u Marakeshu, Maroko, 1969.


Zaim Imamović i Ismet Alajbegović-Šerbo u studiju Radio Sarajeva (oko 1949. god.)

Zaim Imamović sa jazz orkestrom "Gajreta", 1939.

* Privatni arhiv porodice Imamović. Ljubaznošću Damira Imamovića, Sarajevo.

Post a Comment