06 November 2009

"Carevčeva lira" - Repertoar Vlastimira Pavlovića Carevca*. Zapisao i priredio: Ivo Cenerić. "Nota", Knjaževac, 1980.


* Vlastimir Pavlović Carevac (1895-1965), čuveni beogradski violinist, jedan od najvećih poznavalaca narodne muzike na prostorima bivše Jugoslavije. Njegovi nenadmašni aranžmani i pristup narodnoj muzici ostavili su dubokog traga u narodnoj muzici.

No comments: