24 September 2008

Munib Maglajlić: Pjevač i sazlija Selim Salihović - vjerodostojan baštinik usmenog pjesništva. U: "Usmeno pjesništvo od stvaralaca do sakupljača".


No comments: