19 April 2008

Jos omota sa starih ploca, IV dio: Himzo Polovina*


* Svi gore postavljeni omoti ljubaznoscu gospodje Fikrete Polovina, supruge dr. Polovine. Zahvaljujem!
Post a Comment