14 April 2008

Himzo Polovina, intervju "Preporodu", godište II, br. 20, 1971.*
* Ljubaznošću Fikrete Polovine (1935.-2018.)

1 comment:

Anonymous said...

hvala vam do neba za ovo o rahmetli Himzi Polovini.