03 July 2024

Albert B. Lord: Pregled novijih istraživanja usmene književnosti. U: Ka poetici narodnog pesništva: Strana kritika o našoj narodnoj poeziji. Beograd: Prosveta, 1982. (XIII dio)
No comments: