06 November 2023

Цвјетко Рихтман: Босанске народне пјесме, IV, Владо Милошевић. Музеј Босанске крајине, Бања Лука, 1964. Putevi, Banja Luka, 5, 1976.No comments: