13 October 2023

Raspored Državne krugovalne postaje Sarajevo i Banja Luka od 14 do 21. rujna 1942. Hrvatski krugoval, godina II, broj 37, Zagreb, 1942No comments: