05 September 2023

Johan Volfgang Gete: Srpske pesme (1833). U: Ka poetici narodnog pesništva: Strana kritika o našoj narodnoj poeziji. Beograd: Prosveta, 1982. (VI dio)

No comments: