05 August 2023

Johan Volfgang Gete: Srpske pesme(1825). U: Ka poetici narodnog pesništva: Strana kritika o našoj narodnoj poeziji. Beograd: Prosveta, 1982. (V dio)No comments: