01 June 2023

Jakob Grim: Narodne srpske pjesme (I, 1824; II, 1823). U: Ka poetici narodnog pesništva: Strana kritika o našoj narodnoj poeziji. Beograd: Prosveta, 1982. (V dio)

No comments: