08 February 2023

Ismet Alajbegović Šerbo: 140 basova na 100.000 kilometara. Ritam, broj 16, 15.05.1963.No comments: