16 October 2022

Сарајевке. Народне пјесме из Сарајева. Забиљежио Алекса Кршић. Босанска вила, год. X , бр. 19, 1895.No comments: