10 July 2022

Narodne umotvorine: Kada je kuga zuhur učinila. Iz zbirke Osman Sabdije. Behar, godina VI, broj 6, Sarajevo, 1905. 

No comments: