27 June 2022

Fra B(runo) Adamčik: Tri napjeva iz Hercegovine. Sveta Cecilija, god. XXIV, sv. 5, 1930.*
*Ljubaznošću prof.dr. Jasmine Talam, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu.

No comments: