07 March 2022

Narodne umotvorine. Zabilježila Hatiđa Basara (Podiplipnik) (Ilijaš). Novi behar, godina II, broj 16, Sarajevo, 1928.No comments: