28 September 2021

Српске народне пјесме (герзовске и ђевојачке) из Босне. Скупио их П(етар) Мирковић. Панчево: Штампарија браће Јовановића, 1886. (Први дио)*


*privatni arhiv prof.dr. Muniba Maglajlića (1945-2015)

No comments: