10 July 2021

Fazila Uglješa: Melopoetski oblici nastali na principu ponavljanja članaka stiha u muzičkim tradicijama naroda Jugoslavije i drugih slavenskih naroda. Rad 27. kongresa Saveza udruženja folklorista Jugoslavije. Banja Vrućica-Teslić, 20-24.09.1980. Sarajevo, 1982.

No comments: