27 March 2021

Narodne umotvorine: Kolo igra na sred Sarajeva (Ljepotica Fata) (pribilježio Ibrahim Dautović). Behar, godina IV, broj 14, Sarajevo, 1903No comments: