21 October 2020

Шехерли пјесме у Босни и Херцеговини. Из збирке Вида Вулетића-Вукасовића. Босанска вила, годиште 1, број 7, Сарајево, 1886.

No comments: