16 September 2020

Tamara Karača: Kulturne odrednice bosanske gradske pjesme - sevdalinke. Muzika, broj 1, Sarajevo, 1997.No comments: