26 June 2020

Милорад Кењаловић: Презентација традиционалне народне музике на радију као вид "примијењене етномузикологије". У: Владо Милошевић, етномузиколог и композитор. Зборник радова. Бања Лука, 2001.


No comments: