21 March 2020

Фехим Наметак: Поетика муслиманске баладе (Муниб Маглајлић: Муслиманска усмена балада. "Веселин Маслеша", Сарајево, 1985). "Политика" (Београд), 83/1986., 26271, 12, 22. новембар 1986.*


* Љубазношћу др. Нирхе Ефендић, Земаљски музеј Босне и Херцеговине.

No comments: