24 April 2019

Абдуселам Абдулаховић: Једна грешка у тексту народне пјесме "Заплакала стара мајка Џафер-бегова". Гајрет, год. XVIII, број 13, Сарајево, 1937.

No comments: