27 February 2019

Pjesme i napjevi iz Bosne i Hercegovine. Sakupio godine 1893. za Zemaljski muzej u Sarajevu Ljudevit Kuba. Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini. Godište XIX, brojevi 3 i 4, Sarajevo, 1907. (XIII dio)

No comments: